2013

První ročník festivalu pod názvem DVD - děti, výchova, divadlo. Prostory DAMU i vlasy jedné z moderátorek ovládla oranžová barva. Proběhla diskuse mapující podoby dramatické výchovy v různých oblastech České republiky. Účastníci zhlédli celkem 7 inscenací hraných dětmi a mládeží. Pro studenty KVD proběhl workshop s francouzskou lektorkou Denise Schröpfer. Festival nastolil jednotný rámec pro další ročníky.

2014

Druhý ročník festivalu ovládla tyrkysová barva. Sloganem: Pošli to dál! jsme do světa posílali nejenom pohledy, ale i informace o tom, co je dramatická výchova. Pro studenty KVD proběhl herecký workshop s režisérem a pedagogem JAMU Matějem T. Růžičkou. Pozvání k diskusi Absolventů v praxi aneb burza zkušeností přijalo několik absolventů KVD DAMU, kteří vyprávěli o svém uplatnění v oboru či mimo něj. Účastníci poprvé zažili Tour de přednes- vystoupení starších recitátorů v různých prostorech DAMU spojené s putováním po škole a zhlédli 11 inscenací hraných dětmi a mládeží.

2015

Třetí ročník festivalu a všude limetkově zelená barva. A loutky. Ty byly hlavním tématem, jak napovídal i slogan, Loutky hledají cestu k dětem, děti hledají cestu k loutkám. Zhlédli jsme 12 inscenací hraných dětmi a mládeží, ve kterých bylo využíváno loutek jako jednoho z divadelních prostředků. Loutkářský workshop pro studenty KVD DAMU vedla Daniela Weissová. Diskuse Cesta dětí k loutkám přinesla exkurz možností využití loutkového divadla v oblasti dramatické výchovy. Účastníci poprvé rozhodovali o barvě následujícího ročníku festivalu DVD hlasováním. Jak to dopadlo?

2016

Růžová! Růžová byla barvou, která zvítězila mezi účastníky festivalu v hlasování. Růžová byla všude, dokonce i na oblečení všech organizátorů. Tématem Přesahy se festival pokoušel prozkoumávat přesahy a hranice dramatické výchovy. Kromě diskuse na téma: Přesahy dramatické výchovy nejen do jiných oborů poprvé proběhla i diskuse o zhlédnutých inscenacích, kterou vedli tři muži z jiných oborů, než z toho divadelního: spisovatel, filosof a psycholog. Poprvé také proběhly workshopy pro děti ze souborů vystupujících na festivalu. Workshopy vedli vybraní studenti DAMU. Zhlédli jsme 11 inscenací hraných dětmi a mládeží.