DVD2020

Kontakt:

Festival Děti - výchova - divadlo

Katedra výchovné dramatiky DAMU

Karlova 26
Praha 1, 116 65

info@dvd-damu.cz

Děkujeme partnerům festivalu: